کیان کوچولوکیان کوچولو، تا این لحظه 5 سال و 1 روز سن دارد

فرشته کوچولویه مامانی

کیان در آستانه ایستادن و چهار دست و پا رفتن

سلام عزیز دل مامان و بابا اومدم بگم که این روزا خیلی شلوغ کار شدی مامانی چند روزی میشه که از مبل و هر جایی که گیرت میاد میگیری و وامیستی و همچنین چهار دست و پا چند قدمی میری ولی خسته میشی و دوباره به سینه خیز رفتن رو میاری بکوب در حال ورجه وورجه هستی و از هال به آشپزخونه و برعکس ، تو اتاق ها و هر جایی که مامانی میره میای هنوز ماما و بابا نمیگی بابایی هم تا دراز میکشه که استراحت کنه شما بدو بدو میری و از رو شکمش میری اینور اونور ، که بابایی هم کلی ذوق میکنه   سلاااااااااااام منم کیاااااااااان پسرم سرپا واستاده ژستتو برم من...
20 آبان 1393
1