کیان کوچولوکیان کوچولو، تا این لحظه 5 سال و 1 روز سن دارد

فرشته کوچولویه مامانی

73 روزگی پسر نازم

سلام گل مامان مامانی خیلیییییییییییییییییی دووووووست دارم خیییییییییییییلی قربونت برم که روز به روز بیشتر جا تو دلم باز میکنی و لحظه لحظه با تو بودن برام یه دنیا ارزش داره الهی مامانی فدات شه نانازم نمیدونی چقده شیرین شدی هر روز یه کار جدید انجام میدی، قربون خدا برم که معجزه آفرینه و من دارم با چشمام میبینم که هر لحظه یه معجزه جدید می آفرینه و تنها میتونم بگم خدا جونم شکرت ،خدای مهربونم دوست دارم مامانی این روزا کارای جدید انجام میدی مثلا:لباس کسی که بغلت کرده رو میگیری و میکشی،باهات که حرف میزنیم میخندی که واقعا مث فرشته ها میشی ،مامان جون حس میکنم خیلی بهت نزدیکم آخه گریه هاتو تشخیص میدم که واسه چیه واا...
11 فروردين 1393
1